Strona Główna BIP Strona Główna
Aktualności :: 05-08.2011
 
2011-05-18 14:54:56
SZKOLENIE OBRONNE SPÓŁEK GRUPY PKP SA
Realizacja zadań na rzecz obronności państwa

  

W dniach 11-13 maja 2011 w Sopocie odbyło się szkolenie obronne z dyrektorami i pracownikami komórek związanych z wykonywaniem zadań obronnych spółek grupy PKP oraz przedstawicielami przedsiębiorców wykonujących zadania obronne.

Tematem szkolenia, które przeprowadził Dyrektor Biura Spraw Obronnych Centrali PKP S.A. Pan Stanisław ZAWILIŃSKI była: Realizacja zadań na rzecz obronności państwa przez spółki Grupy PKP w świetle założeń do nowego “Planu funkcjonowania PKP S.A. w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

W szkoleniu udział wzięli dyrektorzy i pracownicy ds. obronnych spółek Grupy PKP, pracownicy Biura Spraw Obronnych Centrali PKP S.A.

W szkoleniu ponadto uczestniczyli:

  • Paweł KANABAJ – Prezes Zarządu Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno - Torowego Sp. z o.o. w Gdańsku;

  • Maciej LIGNOWSKI – Prezes Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o;

  • płk dr L. SAWICKI – przedstawiciel Departamentu Strategii i Planowania MON;

  • ppłk Jacek WIERCIOCH – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdańsku;

  • mjr Marek OLEJNICZAK – Komendant Wojskowej Komendy Transportu w Gdańsku;

  • Przedstawiciele CZK Wojewody Pomorskiego;

  • Przedstawiciele spółki POLWAR S.A.

W czasie szkolenia Wojskowy Komendant Uzupełnień  zapoznał uczestników z zadaniami jakie realizują terenowe organy administracji wojskowej oraz z założeniami prawno – organizacyjnymi funkcjonowania NSR.

W trakcie podsumowania szkolenia Wojskowy Komendant Uzupełnień wyróżniony został przez Pana Stanisława Zawilińskiego – Dyrektora Biura Spraw Obronnych Centrali PKP S.A. oraz pana Pawła Kanabaja - Prezesa Zarządu Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno – Torowego Sp. z o.o. w Gdańsku honorową statuetką w dziedzinie umacniania obronności państwa.